TROJSTVO?

Trojstvo je paganska nauka koju je u hrišćanstvo uneo car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji i time stopio pagansku i hrišćansku religiju, nakon što je pre toga 321. godine zamenio subotu nedeljom, danom “Boga” sunca!

Adventisti su osnivanjem pokreta 1844. godine napustili Trojstvo i nedelju, a nakon smrti pionira su 1931. godine oficijelno uveli Trojstvo i time krenuli u pravcu Vavilona palih crkava.